هدف جديد ويروس‌ها بازی‌های آنلاين هدف جديد ويروس‌ها بازی‌های آنلاين

كارشناسان امنيت رايانه آمريكا در آخرين بيانيه خود نسبت به تهديد دنياي بازي هاي آنلاين توسط ويروس هاي رايانه اي هشدار دادن. بر اساس آمار و مستندات منتشر شده از سوي موسسه تحقيقاتي و امنيتي پاندالب، در ماه گذشته ميلادي بيشتر قربانيان ويروس هاي رايانه اي كساني بوده اند كه از طريق هرزنامه ها و تروجان هاي جديدي كه از چشم ضدويروس ها پنهان مي ماند مورد هدف قرار گرفته اند و اين اتفاق در طول يك بازي آنلاين براي آن ها افتاده است.

كارشناسان امنيت رايانه آمريكا در آخرين بيانيه خود نسبت به تهديد دنياي بازي هاي آنلاين توسط ويروس هاي رايانه اي هشدار دادن. بر اساس آمار و مستندات منتشر شده از سوي موسسه تحقيقاتي و امنيتي پاندالب، در ماه گذشته ميلادي بيشتر قربانيان ويروس هاي رايانه اي كساني بوده اند كه از طريق هرزنامه ها و تروجان هاي جديدي كه از چشم ضدويروس ها پنهان مي ماند مورد هدف قرار گرفته اند و اين اتفاق در طول يك بازي آنلاين براي آن ها افتاده است.


كارشناسان امنيتي معتقد هستند كه هكرهاي حرفه اي با ويروس ها و تروجان هاي خطرناك پشت ديوار بازي هاي آنلاين منتظر هستند تا رايانه هاي كاربران را از ميان ببرند ، كارشناسان امنيتي هشدار داده اند كه در ماه هاي آينده گسترش تروجان ها و ويروس هاي رايان هاي دنياي اينترنت و كاربران رايانه را با مشكلات اساسي مواجه كند و براي جلوگيري از اين اتفاق بايد كاربران هر روز ضد ويروس هاي خود را به روز كرده و از انجام بازي هاي رايانه اي پرهيز كنند.
منبع : فارس / خودکار دات آی آر